Een nieuw en uitgebreid onderzoek naar slaap (april 2022) laat zien dat 7 uur slaap ideaal is voor je hersenen. Wat het interessant maakt is dat onderzoek heeft plaats gevonden bij mensen vanaf middelbare leeftijd. 

Waar de meeste slaaponderzoekers aangeven dat 8 uur slaap het beste is, blijkt uit dit onderzoek dat 7 uur slaap ideaal is. Dit komt ook overeen met de ervaringen van veel mensen vanaf middelbare leeftijd, ze halen die 8 uur slaap vaak niet. Vooral vrouwen geven aan minder, en vaak ook minder goed, te slapen na de overgang. 

‘Zowel meer als minder dan 7 uur slaap
lijkt te leiden tot slechtere cognitieve prestaties en
mentale gezondheid’

Uit het onderzoek blijkt dat voor mensen op middelbare tot hoge leeftijd 7 uur slaap de ideale hoeveelheid is. Zowel meer als minder dan 7 uur slapen lijkt te leiden tot minder goede cognitieve prestaties en tot een slechtere mentale gezondheid.

In het onderzoek zijn bijna 500.000 volwassenen tussen 38 en 73 jaar betrokken. Het bleek dat zowel te veel als te weinig slaap verband hield met slechtere cognitieve prestaties en mentale gezondheid, waaronder angst en depressie. Een constante hoeveelheid slaap bleek ook gunstig te zijn.

‘ Een constante hoeveelheid slaap bleek ook gunstig te zijn’

Onderzoekster Prof. Barbara Sahakian, van de afdeling psychiatrie van de Universiteit van Cambridge, zei: “Voor elk uur dat je verder van de zeven uur verwijderd was, werd je slechter. Het is heel duidelijk dat de processen die tijdens de slaap in onze hersenen plaatsvinden, heel belangrijk zijn voor behoud van onze fysieke en mentale gezondheid.” 7 Uur slaap lijkt ideaal voor je hersenen.

Ze zei ook dat een goede nachtrust belangrijk was in alle levensfasen, maar vooral als mensen ouder worden. “Ik denk dat het net zo belangrijk is als sporten.”

Minder Slow Wave Sleep

Een mogelijke oorzaak voor het verband tussen onvoldoende slaap en cognitieve achteruitgang kan de verstoring van ‘slow wave sleep’ of diepe slaap zijn. Van de ‘slow wave sleep’ is aangetoond dat deze belangrijk is voor geheugenconsolidatie. 

Daarnaast wordt tijdens de ‘slow wave sleep’ gifstoffen in de hersenen opgeruimd. Bij een gebrek aan deze slaap worden die gifstoffen onvoldoende opgeruimd.

Kleinere hippocampus

In het onderzoek zijn gegevens van de UK Biobank gebruikt, daarin zijn de beelden van de hersenen en de genetische gegevens van bijna 40.000 van de deelnemers opgenomen. Hieruit kwam naar voren dat het hersengebied dat het meeste last heeft van te veel of te weinig slaap, het gebied is waar de hippocampus zich bevindt.

De hippocampus is het geheugencentrum van de hersenen. Bij te veel of te weinig slaap was er sprake van een kleiner hersenvolume in dat gebied. 

Beste prestaties na 7 uur slaap

Uit de analyse bleek dat mensen die zeven uur per nacht sliepen, gemiddeld het beste presteerden op cognitieve tests voor verwerkingssnelheid, visuele aandacht, geheugen en probleemoplossend vermogen.

Het onderzoek kon geen oorzakelijk verband aantonen; het verband tussen slaap en sommige hersenaandoeningen is complex. Zo zijn ongewone slaappatronen en slapeloosheid een veelvoorkomend symptoom bij mensen met dementie.

Niet duidelijk waarom

De wetenschappers zijn minder duidelijk over waarom acht uur of meer in bed doorbrengen problemen kan veroorzaken. Een verklaring zou kunnen zijn dat mensen met een slechte of verstoorde slaap de neiging hebben om langer te slapen – of te proberen te slapen – omdat ze zich ’s ochtends moe voelen. “We begrijpen niet echt waarom langer slapen een probleem zou zijn,” zei Sahakian.

Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Nature Aging. Je kunt het hier zelf lezen.

Meer over slapen

Wat gebeurt er in je brein als je slecht slaapt

Heb je wel 8 uur slaap nodig? Dat valt wel mee


Bronnen

Sleep: Too Little, or Too Much, Foreshadows Brain Shrinkage https://www.alzforum.org/news/research-news/sleep-too-little-or-too-much-foreshadows-brain-shrinkage

The Guardian: Seven hours of sleep is ideal in middle to old age https://www.theguardian.com/science/2022/apr/28/seven-hours-sleep-is-ideal-amount-in-middle-to-old-age-study-finds

The brain structure and genetic mechanisms underlying the nonlinear association between sleep duration, cognition and mental health https://www.nature.com/articles/s43587-022-00210-2

Meld je aan voor de Alzheimer Preventie nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van:

• Tips en trucs om je risico op Alzheimer te verlagen

• De nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van preventie van Alzheimer

• Het Alzheimer Preventie Programma

Je hebt je aangemeld!