Hormoontherapie, daar was toch iets mee?

Hormoontherapie bij de overgang, daar was toch iets mee?

Er is in het verleden veel negatieve berichtgeving geweest rondom hormoontherapie, met als gevolg dat veel vrouwen er niet voor hebben durven kiezen en/of artsen het niet meer wilden voorschrijven. Het begon in 1993 met een grootschalig onderzoek naar de gezondheidseffecten van hormoontherapie bij vrouwen, het ‘Women’s Health Initiative’ (WHI). Vanaf 2002 kwamen de resultaten van dit onderzoek stapsgewijs naar buiten. 

De WHI gaf in 2002 aan dat ze stopten met het deel van het onderzoek waarin gekeken werd het gebruik van een combinatie tussen oestrogeen en een progestageen. Ze stopten omdat ze bij de deelnemers een klein verhoogd risico op borstkanker, hartaandoeningen, beroertes en bloedstolsels zagen. Ze vonden het niet verantwoord om de vrouwen uit het onderzoek aan de hormonen te blijven blootstellen. 

Dit bericht kwam groots in het nieuws en in de media. Het gebruik van hormonen tegen overgangsklachten nam daardoor wereldwijd sterk af en veel artsen stopten met het voorschrijven van deze medicijnen. 

Veel kritiek op het onderzoek

Experts hadden echter veel kritiek op de uitvoering van het onderzoek: Het gebruikte progestageen was niet goed, de vrouwen in het onderzoek waren veel te oud, veel vrouwen hadden veel overgewicht, en nog veel meer. Naar deze kritiek werd echter nauwelijks geluisterd.

Recent onderzoek door WHI wel positief

Het WHI luisterde wel naar de kritiek van de experts en is in de jaren daarna verdergegaan met onderzoek. Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn grote onderzoeken gedaan naar hormoontherapie. Daaruit kwamen veel positievere resultaten. 

In 2020 rapporteerde het WHI het volgende over een lange termijn onderzoek onder 27000 vrouwen:

  • Vrouwen die alleen oestrogeen gebruikten hadden een verminderd risico op borstkanker.
  • Vrouwen die een combinatie van hormonen (oestrogeen en een progestageen) hadden een licht verhoogd risico op borstkanker. Het sterfterisico bij deze vrouwen was niet verhoogd.
  • Obese vrouwen hadden een verhoogd risico op borstkanker en een hoger borstkankersterfterisico.
  • Vrouwen die binnen 10 jaar na het begin van de menopauze begonnen met hormoontherapie of jonger waren dan 60 jaar, hadden een lager risico op hart- en vaatziekten en een lager risico op sterfte door alle oorzaken.